شماره حروف ابجد

در حروف ابجد هر حرف یک شماره دارد که می‌توان شماره حروف اسم را با توجه به شماره های حروف ابجد پیدا کرد.

بعنوان مثال: محمد میشود ۴۰+۸+۴۰+۴=۹۲

علی : ۷۰+۳۰+۱۰=۱۱۰

محمد ۹۲ + رضا۱۰۰۱ + فاتحی ۴۹۹ = محمد رضا فاتحی ۱۵۹۲

 

ا = 1

ک = 20

ق = 100

ب = 2

ل =  30

ر = 200

ج = 3

م = 40

ش = 300

د = 4

ن = 50

ت = 400

ه = 5

س = 60

ث = 500

و = 6

ع = 70

خ = 600

ز = 7

ف = 80

ذ = 700

ح = 8

ص = 90

ض = 800

ط = 9

 

ظ = 900

ی = 10

 

غ =1000

::

منبع:http://ghaziyunesieh.blogfa.com

X


مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها